informovaný souhlas

ANUSKOPICKÉ  A  REKTOSKOPICKÉ  VYŠETŘENÍ

Při odborném proktologickém vyšetření, Vám může být doporučeno a pak s Vaším souhlasem provedeno endoskopické vyšetření anuskopické či rektoskopické. Abyste mohl (a) zvážit své rozhodnutí k souhlasu s vyšetřením, dovolujeme si Vám poskytnout základní informace o charakteru vyšetření
a možných komplikacích.

1. Charakteristika vyšetření
Anuskopie  slouží k vyšetření řitního kanálu a nejspodnější části konečníku.  Rektoskopie pak slouží ke stejnému vyšetření a výše celého konečníku a dolní části tlustého střeva – tzv. esovité kličky tračníku do výše až 30 cm. Při těchto vyšetřeních se přes řitní otvor zavedeným tubusem s optikou prohlíží obsah konečníku a střeva, za účelem zjištění možného patologického nálezu.

2. Indikace k anuskopii či rektoskopii
Nejčastější indikací jsou nález krve či příměs hlenu ve stolici, změny charakteru vyprazdňování a vzhledu stolice a některé specifické celkové choroby.

3. Příprava
K anuskopii není třeba žádné speciální přípravy ani čištění střeva. K rektoskopii je třeba střevo vyprázdnit , v současnosti zejména miniklyzmatem použitím preparátu   Yal 1 až 2 hod. před vyšetřením. Dva dny před rektoskopii jsou vhodná dietní opatření s vyloučením tuhé stravy. Při užívání léků ovlivňující krevní srážlivost  ( Warfarin , Anopyrin, Pradaxa apod.) informujte svého lékaře či vyšetřujícího lékaře, před možnou biopsií je nutno tyto léky vysadit.

4. Provedení vyšetření
Obě vyšetření se v ambulantní praxi provádějí v tzv. genokubitální poloze – poloze na kolenou a na loktech. Pacient je vyzván, aby se uvolnil, prohnul v zádech a klidně zhluboka a pomalu dýchal otevřenými ústy.

Anuskop s krátkým (10 – 12 cm) tubusem se zavádí s mandrénem potřeným vaselinou do řitního otvoru, přes kanál anální a přímým pohledem po vytažení mandrénu se prohlíží jen nejspodnější část konečníku. Při patologickém nálezu lze odebrat vzorek tkáně bioptickými kleštěmi či event. ošetřit hemoroidální uzel (zlatá žíla) naložením elastické gumičky tzv. Barronova ligace .

Obdobným způsobem se zavádí rektoskop dlouhý 30 cm. Prohlídka střeva a konečníku pak probíhá přes speciální optiku. Při patologickém nálezu v průběhu vyšetření lze odebrat vzorek tkáně k mikroskopickému – histologickému vyšetření. V případě nálezu střevního polypu lze polyp odstranit speciálními kleštěmi – polypektomie.

Obě vyšetření se provádějí bez nutnosti místního či celkového znecitlivění.

5. Možné komplikace
Při anuskopii jsou naprosto vyjimečné, možná je bolestivost konečníku či drobné krvácení. Bolestivost po ligaci hemoroidů je také vzácnou komplikací.

                                                                                           strana 1

                                   

Při rektoskopii můžete pociťovat mírný tlak či bolestivost v levém podbřišku, teoreticky možné je poranění střeva pronikajícím tubusem až proděravění, nejčastěji v patologicky změněném nemocném střevě, Po odběru vzorků tkáně či odstranění polypu, může dojít k různě silnému, většinou jen drobnému krvácení. Všechny komplikace včas rozpoznané lze ošetřit a léčit. Nepoznaná perforace proděravění, může vést k závažnému rozvoji infekce v dutině břišní. Jakékoliv potíže – nevolnost, bolestivost či silnější krvácení po endoskopii je nutné ohlásit svému lékaři či na chirurgickém pracovišti, které vyšetření provádělo.

V případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně života nebo zdraví souhlasím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně života nebo zdraví.

 

Abychom co nejvíce snížili riziko případných komplikací, zodpovězte prosím následující otázky:  ( spávnou odpověď zakroužkujte )

Trpíte alergií na léky ?

ANO

NE

– pokud ano , uveďte na jaké :

 

 

 

 

 

 

 

 

Užíváte léky ovlivňující krevní srážlivost ?

ANO

NE

– pokud ano , uveďte jaké :

 

 

 

 

 

 

 

 

Byl/a jsem lékařem srozumitelným způsobem informován/a o zdravotním výkonu v rozsahu výše uvedeném. Měl/a jsem možnost klást lékaři doplňující dotazy, které mi byly srozumitelně zodpovězeny.

Na základě podaných informací uděluji s výkonem svůj souhlas včetně výkonů navazujících na anuskopii a rektoskopii ( biopsie , ligace hemoroidů, polypektomie )
Jsem si vědom/a toho, že pokud změním své stanovisko, mohu svůj souhlas písemně odvolat.

 

V Boskovicích dne :

 

 

Vlastnoruční podpis pacienta/ky :

 

 

 

 Podpis lékaře, který poučení provedl :

 

                                                                                                   strana 2