CENÍK

VÝKONY NEHRAZENÉ NEBO JEN ČÁSTEČNĚ HRAZENÉ Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

VÝKONY PRO PACIENTY BEZ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ – CIZÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST